Zoeken naar leren en werken

leren en werken
 
Onderwijskiezer.
Brugproject BP: als je graag wil werken maar nog enkele arbeidsattitudes moet aanleren. Decreet stelsel van Leren en werken, Hoofdstuk 1, Artikel 3, 21e punt. Voortraject VT: als je nog niet helemaal klaar bent om te leren in een werksituatie.
Deeltijds leren en werken Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
In het regeerakkoord van 2014 plant de Vlaamse Regering de hervorming van de stelsels van leren en werken naar een stelsel van duaal leren. Ook in duaal leren combineer je les volgen in een school of centrum met werken bij een werkgever.
Regionaal overlegplatform ROP leren en werken resoc.
Regionaal overlegplatform ROP leren en werken. Regionaal overlegplatform ROP leren en werken. Het Regionaal OverlegPlatform ROP leren en werken brengt alle stakeholders inzake het deeltijds leren bijeen om op regionaal niveau.: de organisatie van de brugprojecten, voortrajecten en persoonlijke ontwikkelingstrajecten te stroomlijnen.
Leren en werken Fan van horeca.
Als je voltijds leren niet meer ziet zitten, kan je na de eerste graad voltijds secundair onderwijs dus ten vroegste vanaf 15 jaar overschakelen naar het systeem Leren en Werken. Je kan kiezen om te leren en werken via DBSO of Syntra leertijd.
BREDE SCHOOL HET KEERPUNT Het Keerpunt, centrum voor leren en werken.
Een omgeving waar mensen werken, leren en samenleven van verschillende leeftijden, taal, godsdienst en cultuur. Hier huizen sociale, culturele en onderwijsorganisaties die proberen samen te werken met bewoners en organisaties uit de buurt met respect voor de verschillen. CONTACT/INFO Centrum Leren en Werken.
Commissie Onderwijs 25-02-2016 Stelsel leren en werken Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
En het is de bedoeling om in september, naar aanleiding van de overgang van het industriële leerlingwezen naar de gemeenschappen, een nieuw kaderdecreet te maken dat het vereenvoudigd statuut van de jongeren in leren en werken zal regelen: één statuut voor alle vormen van leren en werken, dat is dan zowel de leertijd als het dbso als het industrieel leerlingwezen.
VSPF Deeltijds leren / deeltijds werken.
Deeltijds leren / deeltijds werken. Project deeltijds leren / deeltijds werken DL/DW: uniek om meerdere redenen. Jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs staan binnen dit project centraal. Vele partners werken op diverse niveaus samen om hen een succesvolle werkervaring te bezorgen. Neem nu op vlak van financiële en inhoudelijke ondersteuning.
Centrum Leren en Werken Gent Stedelijk Secundaire Scholen.
Wil je leren combineren met leren werken? Dan ben je welkom bij ons in het CLW, Gent. Samen met je leerkrachten en begeleiding, starten we met jou in een traject op maat. Bekijk de kalender. CLW Gent opent zijn deuren.
Leren Werken.
Leerlingbegeleiders, tewerkstellingsbegeleiders, CLB, leerkrachten en directie kennen hun leerlingen. Iedereen speelt zijn rol en begeleidt de jongere in een eigen, zinvol traject. Elk traject behelst zowel de component Leren als de component Werken en bestaat uit minimum 28 u engagement.
Onderwijskiezer.
In het systeem van Leren en Werken leer je een beroep op de werkvloer component werkplekleren. Daarnaast krijg je nog les in de klas component leren. In het traditionele systeem is het de bedoeling dat deze combinatie van leren en werken bestaat uit ten minste 28 uren engagement per week.
Leren en werken leerovereenkomst Région bruxelloise Brussels Gewest.
U bent hier: Home / Werken ondernemen / Werken / Werk in Brussel / Welk soort werk zoekt u? / Leren en werken leerovereenkomst. Ondernemen in Brussel. Werk in Brussel. Welk soort werk zoekt u? Werken in de privésector. Werken voor de overheid.

Contacteer ons